Het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "Het demonteren van autowrakken en daarmee samenhangende activiteiten". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Autodemontage

Wat is een autowrak volgens het Activiteitenbesluit?

Onder het begrip autowrak verstaat het besluit:

  • bedrijfsauto als bedoeld in de Regeling voertuigen, met een maximum gewicht van ten hoogste 3.500 kilogram
  • personenauto als bedoeld in de Regeling voertuigen
  • bromfiets als bedoeld in de Regeling voertuigen, niet zijnde een voertuig op twee wielen, die een afvalstof is in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de wet

Niet van toepassing

Onder de activiteit zoals hier beschreven valt niet het demonteren van wrakken van

Wat zijn samenhangende activiteiten?

Bij deze activiteit horen de volgende activiteiten die met het demonteren van autowrakken samenhangen:

  • aftappen van vloeistoffen uit autowrakken
  • opslaan van afvalstoffen die bij het demonteren en aftappen vrijkomen
  • neutraliseren airbags en gordelspanners
  • opslaan van maximaal 1000 gedemonteerde airbags en gordelspanners

Neutraliseren van airbags en gordelspanners

Het neutraliseren van airbags en gordelspanners is bij deze activiteit:

  • het demonteren van de airbag of gordelspanner uit het wrak of
  • het ontsteken van de airbag of gordelspanner in het autowrak

Het ontsteken gebeurt met neutralisatietechnieken waarbij de pyrotechnische lading in werking wordt gebracht, zodat de airbags en gordelspanners afgaan. De meeste voertuigen zijn voorzien van elektrische airbags. Oudere voertuigen kunnen nog mechanische airbags hebben. Het ontsteken van mechanische airbags valt niet onder deze activiteit.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Om te mogen starten met deze activiteit heeft een bedrijf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Zie voor meer informatie OBM overzicht Autodemontage.