Kan ik een vergunning weigeren voor het oprichten en uitbreiden van een veehouderij buiten de 250 meter zone?

Vraag

Kan ik met de Wet ammoniak en veehouderij een omgevingsvergunning milieu weigeren op ammoniak voor oprichten of uitbreiden van een veehouderij buiten de 250-meter zone?

Antwoord

Ja, dat kan. Het uitgangspunt is dat de omgevingsvergunning milieu voor oprichting en uitbreiding verleend moet worden, als deze voldoet aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Weigeren op ammoniak kan dus niet (uiteraard wel om andere redenen bijvoorbeeld geur.)

Maar: voor ammoniak geldt een aantal uitzonderingen. Weigeren van de omgevingsvergunning milieu voor oprichten en uitbreiden buiten de zone op ammoniakemissie uit dierenverblijven kan wel, als de veehouderij:

  • onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn valt
  • onder het Besluit m.e.r. valt
  • de Beste Beschikbare Technieken niet toepast of
  • door de ammoniakemissie directe ammoniakschade aan planten en bomen veroorzaakt