D 3 diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan niet onderaan deze pagina. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstof c)
D 3.1 volledig roostervloer (BWL 2001.21.V1) 5 4,5 23,0 153
D 3.2 gedeeltelijk roostervloer
D 3.2.1 gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (BWL 2001.23.V1) 5 4,5 23,0 153
D 3.2.2 mestopvang in en spoelen met NH3-arme vloeistof (inclusief aanzuren) (
BB 93.06.010V1, BB 93.11.011, BB 93.11.011/A 95.04.024, BWL 2001.24.V1) 5
1,6 17,9 153
D 3.2.3

koeldeksysteem met metalen driekantroostervloer
(170% koeloppervlak)

D.3.2.3.1f)
D 3.2.3.2

emitterend oppervlak mestkanaal groter dan 0,5 m2, maar maximaal 0,67 m2 per dierplaats (BWL 2001.25.V3) 5

1,7 23,0 153
D 3.2.3.3

emitterend oppervlak mestkanaal maximaal 0,5 m2 per dierplaats (BWL 2019.05) 5

1,4 17,9 153
D 3.2.4 mestopvang in met formaldehyde behandelde mestvloeistof in combinatie met metalen driekantroostervloer (Groen Label BB 95.02.025V2) 5 1,0 17,9 153
D 3.2.5 mestopvang in water in combinatie met metalen driekant- roostervloer (Groen Label BB 95.10.029V3) 5 1,3 17,9 153
D 3.2.6 koeldeksysteem (200% koeloppervlak)
D 3.2.6.1

met metalen roostervloer

D 3.2.6.1.1 emitterend mestoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2010.19.V1) 5 1,5 17,9 153
D 3.2.6.1.2 emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m2 per varken (BWL 2004.08.V2) 5 1,2 17,9 153
D 3.2.6.2 met roostervloer anders dan metaal
D 3.2.6.2.1 emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m2 per varken
(BWL 2010.20.V2) 5
1,6 17,9 153
D 3.2.6.2.2 emitterend mestoppervlak groter dan 0,6 m2, maar kleiner dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.01.V2) 5 2,4 23,0 153
D 3.2.7 mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand
D 3.2.7.1 met metalen driekantroosters op het mestkanaal
D 3.2.7.1.1 emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken (BWL 2004.03.V2) 5 1,0 17,9 153
(Groen Label BB 97.07.056/A 97.11.059V2) 5 1,0 23,0 153
D 3.2.7.1.2 emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 (2004.04.V2) 5 1,4 17,9 153
(Groen Label BB 97.07.056/A 97.11.059V2) 5 1,4 23,0 153
D 3.2.7.2 met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal
D 3.2.7.2.1 emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken (BWL 2004.05.V55 1,5 17,9 153
D 3.2.7.2.2 emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 per varken (BWL 2010.10.V3) 5 1,9 23,0 153
D 3.2.8 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2008.05.V7, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2011.12.V6, BWL 2013.02.V5) 3, 5 0,9 12,7 d) 38
biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.01.V8, BWL 2008.01.V7, BWL 2008.02.V7, BWL 2008.03.V7, BWL 2008.04.V7, BWL 2008.12.V7, BWL 2009.13.V7, BWL 2009.20.V6, BWL 2009.21.V5, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3, 5 0,9 12,7 d) 61
D 3.2.9

chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereducten en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.02.V6, BWL 2005.01.V8, BWL 2006.04.V5, BWL 2006.05.V6, BWL 2008.06.V7, BWL 2008.07.V5, BWL 2009.01.V6, BWL 2010.25.V4, BWL 2011.14.V5, BWL 2014.01.V4) 3, 5

0,9 16,1 e) 99
D 3.2.10 bollevloerhok met betonnen morsrooster en metalen driekantrooster
D 3.2.10.1

emitterend mestoppervlak maximaal 0,22 m2 per varken (BWL 2001.27.V3) 5

1,4 17,9 153
D 3.2.10.2

emitterend mestoppervlak maximaal 0,33 m2 per varken (BWL 2001.27.V3) 5

2,0 23,0 153
D 3.2.11 hok met gescheiden mestkanalen (BWL 2001.03.V1) 5 1,7 23,0 153
D 3.2.12 spoelgotensysteem met metalen driekantroosters (Groen Label BB 98.10.064) 5 1,2 23,0 153
D 3.2.13 spoelgotensysteem met roosters (Groen Label BB 98.10.065, BB 98.10.065/A 99.11.079V1)5 1,7 23,0 153
D 3.2.14 chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7, BWL 2008.08.V6, BWL 2008.09.V6, BWL 2010.26.V5) 3, 5 0,15 16,1 e) 99
D 3.2.15 luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch
D 3.2.15.1 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7) 3, 5 0,45 16,1 e) 31
D 3.2.15.2 gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V83, 5 0,9 16,1 e) 31
D 3.2.15.3 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8) 3, 5 0,45 16,1 e) 31
D 3.2.15.4 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser
(BWL 2007.02.V7, BWL 2010.02.V73, 5
0,45 12,7 d) 31
gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V53, 5 0,45 12,7 d) 31
D 3.2.15.5 gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V53, 5 0,45 12,7 d) 31
D 3.2.15.6 gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V53, 5 0,3 12,7 d) 31
D 3.2.16 gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een V-vormige mestband in het mestkanaalmet metalen driekant roosters op het mestkanaal (BWL 2008.11.V1) 5 1,1 17,9 153
D 3.2.17 biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.07.V53, 5 0,45 12,7 d) 61
D 3.2.18 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2013.08.V3) 3, 5 0,3 16,1 e) 99
D 3.2.19

hok met mestkelders met water- en mestkanaal, voerbak en watervoorziening boven het waterkanaal, mestkanaal met metalen driekant roostervloer, mestgoot met schuine putwanden, koelsysteem en watervul-/spoelsysteem, dagelijkse mestafvoer en een emitterend mestoppervlak van maximaal 0,08 m2 per varken  (BWL 2019.04) 5, 19

0,77 17,9 153
D 3.2.20

Biofilter, 70% ammoniakemissiereductie
 (BWL 2020.06) 3, 19

0,9 12,7 d) 31
D 3.3 scharrel vleesvarkens
D 3.3.1 beddenstal met maximaal 0,14 m2 emitterend mestoppervlak per dier tot 50 kg levend gewicht en met maximaal 0,29 m2 emitterend mestoppervlak per dier vanaf 50 kg levend gewicht (BWL 2001.30) 5 1,9 23,0 153
D 3.3.2 overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens 5 3,0 23,0 153
D 3.100 overige huisvestingssystemen 3,0 23,0 153

a) Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

b) Geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij.

c) Fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl.

d) In combinatie met huisvesting met geuremissiefactor 17,9 is de gezamenlijke factor 9,8.

e) In combinatie met huisvesting met geuremissiefactor 17,9 is de gezamenlijke factor 12,5.

f) Rav-code D 3.2.3.1 (BWL 2010.18.V1) is bij de wijziging van 24 juni 2015 vervallen. Om misverstanden te voorkomen is deze code niet opnieuw gebruikt.