E 6 additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag (zie eindnoot 7a)

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren van diverse additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte pagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur, fijnstof

categorie

ammoniaka)

geur b)

fijnstof c)

E 6 additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag
E 6.1 mestdroogsystemen met geperforeerde doek 55% emissiereductie fijnstof (BWL 2001.36.V1) 7 0,010/0,015 - 55% d)
E 6.2 droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden) (BWL 2001.37.V1) 7 0,010/0,015 - niet vastgesteld
E 6.3 lucht uit een composteringsunit met chemische luchtwassing (BWL 2001.38.V1) 7 0,003/0,005 - niet vastgesteld
E 6.4 droogtunnel
E 6.4.1

droogtunnel met geperforeerde banden 30% emissiereductie fijnstof (BWL 2005.06.V4) 7

0,001/0,002 - 30% d)
E 6.4.2 droogtunnel met geperforeerde metalen platen 55% emissiereductie fijnstof (BWL 2007.09.V4) 7 0,001/0,002 - 55% d)
E 6.5 mestopslagloods met biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2011.04) 7 0009/0,015 - niet vastgesteld
E 6.6 mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2011.05) 7 0,009/0,015 - niet vastgesteld
E 6.7 mestopslagloods met chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2011.06) 7 0,003/0,005 - niet vastgesteld
E 6.8 afgesloten mestopslagloods 7 0,030/0,050 - niet vastgesteld
E 6.9 biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2017.047 0,009/0,015 - niet vastgesteld
E 6.10 biothermisch drogen van pluimveemest met chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (BWL 2017.057 0,003/0,005 - niet vastgesteld

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

c) fijnstof emissiereductie in procenten volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl

d) de vermelde emissiereductie (in procenten) voor fijnstof geldt alleen voor de systemen die zijn uitgevoerd volgens de systeembeschrijvingen met versienummer 1 of hoger (V1, V2 etc.)