Registratie van gegevens

In hoofdstuk IV van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet staan de registratieverplichtingen voor landbouwbedrijven en intermediaire bedrijven.

Registratie landbouwbedrijven

In artikel 33 lid 3 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet staat welke gegevens een bedrijf dat meststoffen behandeld moet registreren. In artikel 38 lid 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet staan extra eisen voor deze registratie voor bedrijven waar mest wordt covergist.

Dit betekent dat het bedrijf de volgende gegevens registreert:

  1. De methode van behandeling (= bewerking en verwerking).
  2. De hoeveelheid behandelde dierlijke meststoffen.
  3. De hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de samen met de dierlijke meststoffen behandelde stoffen.
    1. Het nummer en de omschrijving van de covergistingsmaterialen zoals in bijlage Aa (bijvoorbeeld A2: 1 Energiemaïs).
    2. Bewijs waar het covergistingsmateriaal als reststof vandaan komt.  Dit kunnen bijvoorbeeld facturen met daarin informatie over het soort product en de herkomst van het product.
    3. Bewijs dat stoffen in categorie G voldoen aan de maximale waarden.
  4. De hoeveelheid en de samenstelling van de eindproducten van de behandeling.

Ad 3.

De hoeveelheid van stoffen in punt 3 moeten worden uitgedrukt in kilogrammen stikstof en fosfaat. Dit staat in artikel 33 lid 4 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en is van toepassing voor de gebruikte covergistingsmaterialen.

Registratie intermediair bedrijf

Voor een intermediair bedrijf, zoals een bedrijf dat mest verhandelt of vervoert, gelden dezelfde eisen voor de registratie van gegevens als voor landbouwbedrijven. Deze staan in artikel 39 lid 3 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.