Openstelling Monitoringstool NSL Veehouderijen in 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 18 maart 2014.

Helaas twee dagen later dan gepland gaat de monitoringstool in de loop van woensdag 19 maart opengesteld worden voor actualisatie van gegevens over veehouderijen. De gegevens, zoals bij u bekend, zijn beschikbaar via de website van de Monitoringstool en kunnen daar waar nodig geactualiseerd worden.

Planning monitoringsronde Veehouderijen 2014

  • 19 maart De Monitoringstool 2014 wordt opengesteld voor de actualisatie van gegevens voor veehouderijen
  • 31 maart Schakel(gratis) Monitoring veehouderijen in het NSL
  • 15 mei Monitoringstool sluit; wijzigen niet meer mogelijk
  • 15 augustus Concept-rekenresultaten veehouderijen monitoring NSL 2014 beschikbaar

Gegevens veehouderijen actualiseren

De vergunde gegevens in de Monitoringstool 2014 zijn een exacte kopie van de gegevens zoals het afgelopen jaar bekend in de NSL Monitoring. U dient na te gaan of de gegevens nog steeds in overeenstemming zijn met de vergunning of melding. Van u wordt verwacht de in de Monitoringstool aanwezige invoergegevens indien nodig te actualiseren en uiteindelijk te accorderen.

In de Handleiding Monitoring NSL is in hoofdstuk 4 nadere uitleg hierover opgenomen. De aangepaste handleiding zal binnenkort beschikbaar komen.

Om de gegevens te actualiseren klikt u, na inloggen, onder 'Monitoring NSL', op 'Actualiseren' en 'Veehouderijen'. U heeft de mogelijkheid om:

  • De (vergunning/melding)gegevens en rekenlocaties ('te beschermen objecten') die worden gebruikt in de fijnstof berekeningen van de NSL Monitoring te actualiseren op basis van nieuwe inzichten.
  • De gegevens, indien nodig, aan te vullen met (nieuwe) veehouderijlocaties en rekenlocaties die niet eerder zijn meegenomen in de NSL Monitoring en waar wel sprake is van een risico op overschrijding van de fijnstofnorm.
  • Aan te geven of een ‘te beschermen object' op een inrichting ligt of buiten een inrichtingsgrens valt. In het kader van het NSL wordt op ieder ‘te beschermen object' de luchtkwaliteit berekend en gerapporteerd, echter juridisch gezien hoeft op de locaties binnen de inrichtingsgrens niet getoetst te worden.

Nadat u de gegevens in de Monitoringstool gecontroleerd, aangevuld en waar nodig gewijzigd heeft, dient u deze te accorderen.

Ook als u niets gewijzigd heeft verzoeken wij u de gegevens te accorderen. Bij het accorderen is er ruimte om een onderbouwing op te nemen zoals bijvoorbeeld een verwijzing naar de datum van een vergunning of melding.

Accounts Monitoringstool

Inloggen op de Monitoringstool

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u eerder heeft verkregen en welke u vorig jaar ook heeft gebruikt. Nieuwe inlogrechten kunt u aanvragen bij ‘registreren als nieuwe gebruiker'. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u door het vermelden van uw gebruikersnaam en e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen via http://www.nsl-monitoring.nl/ onder ‘Inloggen' bij ‘wachtwoord vergeten?'.

Vanuit beveiligingsoogpunt moet u vanaf Monitoringsronde 2014 elk jaar een nieuw wachtwoord invoeren. Gedurende de openstelling van de Monitoringstool zal deze om een nieuw wachtwoord vragen. Dat kan direct bij aanvang of in de loop van de actualisatieperiode zijn.

Rechten voor omgevingsdiensten, andere samenwerkingsverbanden en adviesbureaus

De NSL-coördinatoren van omgevingsdiensten en andere samenwerkingsverbanden zijn ook dit jaar weer benaderd om voor alle medewerkers bij hun dienst aan te geven welke rechten er aan deze accounts gekoppeld mogen worden (e-mails van 23 januari en 11 februari 2014). Na reactie van de NSL-coördinator worden de rechten aan deze accounts toegevoegd, dit gebeurt voor deze accounts dus niet automatisch bij de start van de Monitoringsronde.

Overheden kunnen de invoer van de Monitoringstool uitbesteden aan derden zoals adviesbureaus. Derden kunnen geen rechten krijgen voor de Monitoringstool, toegang vindt plaats via en onder verantwoordelijkheid van de betreffende overheid onder voorwaarde dat het adviesbureau de toegang alleen voor de uitvoering opdracht gebruikt.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

Bureau Monitoring zal u bij de komende Monitoringsronde weer ondersteunen. Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Vanaf 2 april is de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen voor vragen over de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk is tijdens de openstelling van de Monitoringstool beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen ook nog steeds stellen via het vragenformulier.

Op 31 maart organiseren wij een Schakel om u te informeren over de NSL monitoring van veehouderijgegevens en de aanpak van de fijnstof problematiek. Uitnodigingen zijn reeds verstuurd maar u kunt zich nog aanmelden.

Stand van zaken aanpak overschrijdingen

In tegenstelling tot vorig jaar zullen er geen voortgangsformulieren verstuurd worden aan gemeenten met één of meer veehouderijen die bijdragen aan overschrijdingen van de grenswaarde voor fijnstof. Bij de Monitoring van de voortgang in de aanpak wordt vanaf dit jaar specifiek gekeken naar de overschrijdingsgebieden. In overleg met deze partners zal de problematiek en de aanpak worden besproken. De lokale aanpak zal vervolgens op hoofdlijnen worden beschreven in de Monitoringsrapportage.