Brief monitoring NSL

In 2012 vindt voor het derde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 23 maart 2012.

Op verzoek van de overleggroep monitoring NSL houden wij u wekelijks op de hoogte van de stand van zaken van monitoringsronde 2012 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Er zijn geen wijzigingen in de planning ten opzichte van ons bericht van donderdag 15 maart.

De Monitoringstool is sinds half maart volledig opengesteld, op het accordeerscherm na. Dit scherm zal gelijktijdig met de herbouwde Rekentool (versie 2011) beschikbaar komen.

Vanaf 2 april tot 15 mei zal de helpdesk van kenniscentrum InfoMil ook telefonisch te benaderen zijn voor vragen rond de monitoring NSL. In het nieuwsbericht van volgende week zullen wij u hierover nader informeren.

Planning
Om overheden voldoende tijd te geven om hun invoergegevens in te voeren en te controleren, is besloten om de openstelling van de Monitoringstool te verlengen tot half mei. De actuele planning is:

planning monitoring Nsl
Datum Werkzaamheid
15 maart Openstelling importfunctie.
2 april Openstelling telefonische helpdesk
1e week april Oplevering herbouwde NSL-rekentool 2011 op www.nsl-monitoring.nl + beschikbaar stellen accordeerscherm.
3e week april Oplevering NSL-rekentool 2012 (inclusief nieuwe generieke gegevens)
15 mei Actualisatieperiode monitoringsronde 2012 sluit; wijzigen van invoergegevens is niet meer mogelijk.
1 juli Rekenresultaten monitorings NSL ronde 2012 beschikbaar