Emissiegrenswaarden

De emissiegrenswaarden bij het gebruik van niet standaard brandstoffen is afhankelijk van het type stookinstallatie en het thermisch ingangsvermogen.

Bij gebruik van niet-standaard brandstoffen bij middelgrote stookinstallaties, gelden de emissie-eisen paragraaf 5.1.5. Dit geldt voor middelgrote standaard en niet-standaard stookinstallaties.

In het geval van bijzondere stookinstallaties gelden de eisen uit afdeling 2.3. Ook voor kleine (<1 MW) niet-standaard stookinstallaties gelden de eisen uit afdeling 2.3. Dit zijn de indirect gestookte stookinstallaties zoals thermische olieketels of indirect gestookte ovens.