Onderzoek reductiemethoden

Bij een onderzoek voor reductiemethoden zoekt het bedrijf uit wat de mogelijkheden zijn voor het beperken van de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) emissie. Deze reductiemethoden beoordeelt het bedrijf op haalbaarheid.

Wat zijn reductiemethoden

Reductiemethoden zijn (nageschakelde) reinigingstechnieken en aanpassingen in de bedrijfsvoering. Voorbeelden van aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn:

  • procesbeheersing
  • lekpreventie
  • keuze andere grondstoffen
  • niet-technische maatregelingen

Inventarisatie mogelijke reductiemethoden

Doel: overzicht van alle mogelijke reductiemethoden voor het reduceren van de emissies van ZZS.

Gewenste resultaat: geef een overzicht van alle mogelijke reductiemethoden. Het gaat hier om reinigingsmethoden en aanpassingen in de bedrijfsvoering. Noem hierbij de informatiebronnen en met welke delen van de keten contact is geweest. Geef aan van welke bronnen de emissies kleiner worden. Maak hierbij een koppeling naar de informatie die het bedrijf verzamelt heeft bij de emissiesituatie.

Mogelijk levert de inventarisatie geen beschikbare of mogelijk reductiemethoden. Definieer dan onderzoeksvragen en acties voor een vervolgonderzoek (research and development program). Gebruik deze informatie voor:

Uitwerken: gebruik de informatie van de emissiesituatie en de geformuleerde onderzoeksvragen om de inventarisatie te sturen. Inventariseer reinigingsmethoden en aanpassingen in de bedrijfsvoering. Bij de inventarisatie kan de volgende checklist worden gebruikt:

  • informatiebronnen voor reductiemethoden:
  • Voor aanpassingen in bedrijfsvoering, denk aan:
    • Organisatorisch: zoals training, management control systemen, procedures, onderhoud, schoonmaak routines
    • Proces beheersing: zoals verbeterde procedures of controles