Welke vragen over energie staan in het Omgevingsloket online (OLO)?

Vraag

Welke vragen over energie staan in het Omgevingsloket online (OLO)?

Antwoord

De volgende vragen over energie staan in het OLO:

 • Verbruikt u in uw inrichting 50.000 kWh of meer elektriciteit of 25.000 m3 of meer aardgas(equivalenten) per jaar?
 • Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?
 • Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?
 • Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?
 • Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?
 • Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.
 • Hebt u een afschrift van het advies van RVO.nl ontvangen?
 • Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering?
 • Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie?
 • U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.
 • Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent.