Wanneer is er sprake van een inrichting voor de Wet milieubeheer?

Vraag

Wanneer is er sprake van een inrichting voor de Wet milieubeheer?

Antwoord

Artikel 2.15 Activiteitenbesluit gaat over een inrichting. Op de website van InfoMil staat een beschrijving wat een inrichting is.

Het is goed als er in lastige gevallen overleg is tussen de drijver en het bevoegd gezag.