Geurhinder door stookinstallaties

Voor stookinstallaties is het voorkomen van geurhinder niet geregeld. Het is wel mogelijk om op basis van zorgplicht maatregelen op te leggen om geurhinder tegen te gaan. Met het opleggen van maatregelen op basis van zorgplicht wordt terughoudend omgegaan.

Het komt voor dat er geuroverlast is terwijl een stookinstallatie voldoet aan de eisen welke aan de emissies zijn gesteld. De oorzaak van geuroverlast bij houtgestookte installaties is (bijna) altijd te wijten aan het stookgedrag, onjuist geïnstalleerde toestellen of  een onvolledige verbranding.

Bij een volledige verbranding, te bereiken door goed stookgedrag, is er geen geuroverlast te verwachten. Wanneer het gaat om een houtgestookte installatie, verstook dan alleen goed gedroogd hout. Dit bevordert een volledige verbranding. De SCIOS-keuring borgt een optimale verbranding.

Artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit geldt als vangnet voor activiteiten zonder geurvoorschriften, maar waar wel sprake is van geurhinder. De op te leggen maatregelen zijn extra eisen als maatwerk bij het besluit.