Wanneer wordt een aanvraag of melding verwijderd?

Vraag

Wanneer wordt een aanvraag of melding verwijderd?

Antwoord

Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Dit geldt ook voor conceptaanvragen.

Het is ook mogelijk dat bevoegd gezag heeft aangegeven dat een aanvraag is afgehandeld. Ook dan wordt de aanvraag verwijderd.

Aanvragen worden vanaf 15 juni 2020 maandelijks verwijderd.

Behandelende organisaties worden hierover eenmalig geïnformeerd door een mail aan lokaal beheerders. Voor aanvragers staat hierover een nieuwsbericht in Omgevingsloket online. Zij worden niet per mail geïnformeerd.

Als een aanvraag/melding wordt verwijderd, heeft zowel de aanvrager/melder als de behandelende overheid geen toegang meer tot dit dossier. De dossiers worden zowel uit het loket als van de FTP-server verwijderd. De verwijderde aanvragen en meldingen worden niet door de landelijke beheerorganisatie bewaard.

Data waarop aanvragen verwijderd worden

Tijdschema verwijdering
Datum Aanvragen die verwijderd worden
15 juni 2020 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 januari 2019 en ouder
15 juli 2020 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 maart 2019 en ouder
1 augustus 2020 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 mei 2019 en ouder
1 september 2020 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 juli 2019 en ouder
1 oktober 2020 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 september 2019 en ouder
1 november 2020 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 november 2019 en ouder
1 december 2020 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 december 2019 en ouder
1 januari 2021 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 januari 2020 en ouder
1 februari 2021 Alle aanvragen met datum laatste wijziging 1 februari 2020 en ouder