D 4 additionele technieken

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiele eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte webpagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)
D 4.1 drijvende ballen in de mest 29% ammoniak emissiereductie (BWL 2010.01) 17 29% - -
D 4.2

schuine wand in mestkanaal

D 4.2.1

schuine wand mestkanaal bij biggenopfok (D 1.1), 40% ammoniak emissiereductie (BWL 2016.01) 27

40%
D 4.2.2

schuine wand mestkanaal bij kraamzeugen (D 1.2) en vleesvarkens (D 3), 15% ammoniak emissiereductie (BWL 2016.02) 27

15%
D 4.2.3

schuine wand mestkanaal bij guste en dragende zeugen (D 1.3), 20% ammoniak emissiereductie (BWL 2016.03) 27

20%

a) emissiereductie in procenten volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl