E 4 diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens (zie eindnoot 6)

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte pagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)
E 4.1

groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (Groen Label BB 95.12.039, BB 95.12.039/ A96.06.041, BWL 2009.23) 6

0,080 0,93 8
E 4.2

volièrehuisvesting met geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (BWL 2010.22.V1) 6, 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,170 0,93 43
E 4.3

volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (BWL 2010.23.V1) 6, 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,130 0,93 43
E 4.4 grondhuisvesting met mestbeluchting
E 4.4.1

mestbeluchting van bovenaf (BWL 2004.13) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,250 0,93 43
E 4.4.2

mestbeluchting met verticale slangen in de mest (BWL 2004.14) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,435 0,93 43
E 4.4.3

Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (BWL 2010.03.V2) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,435 0,93 43
E 4.4.4

grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers (BWL 2010.37.V1) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,435 0,93 43
E 4.5

perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer (Groen Label BB 98.10.066) 11

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,230 0,93 43
E 4.6 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 40% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7) 3 0,058 0,56 28
E 4.6 chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2008.08.V6,BWL 2013.08.V3) 3 0,058 0,65 28
E 4.7 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2013.02.V5) 3 0,174 0,51 11
E 4.7 biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2009.13.V7, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V5) 3 0,174 0,51 17
E 4.8

grondhuisvesting, mestbanden onder de roosters, mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien
(BWL 2007.10) 6, 11 (voor nageschakelde technieken: zie E6)

zie ook: FAQ overdekte uitloop

0,245 0,93 43
E 4.9 biofilter 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie (BWL 2011.03.V3) 3 0,174 0,51 9
E 4.10 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2005.01.V8, BWL 2008.06.V7, BWL 2014.01.V4) 3 0,174 0,65 28
E 4.11 chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 70% fijnstofemissiereductie (BWL 2021.033 0,174 0,65 13
E 4.100 overige huisvestingssystemen 0,580 0,93 43

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij
b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij
c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl