Waterwasser of watergordijn

Om de hoeveelheid spuiwater te verminderen kan bij een biologisch luchtwassysteem een waterwasser of watergordijn aanwezig zijn.

Verdamping waswater

Het watergordijn of de waterwasser zit voor de biologische wasser (voorfase). In deze voorfase wordt het spuiwater uit de biologische wasser gebruikt als waswater. Voor de voorfase en voor de biologische luchtwasser zijn gescheiden waswateropvangbakken aanwezig.

Door in de voorfase het spuiwater uit de biologische wasser rond te pompen en in contact te brengen met de warme stallucht wordt een deel hiervan verdampt. Verdamping van waswater gebeurt in elke luchtwasser, maar wordt met deze voorfase versterkt.

Het voordeel hiervan is dat uit het luchtwassysteem als geheel minder spuiwater vrijkomt. Reducties van de hoeveelheid spuiwater tot 90 procent zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van het specifieke luchtwassysteem. Er wordt ook minder water wordt verbruikt in de luchtwasser.

Bijkomend voordeel is dat de luchtverblijftijd in de natte omgeving van het luchtwassysteem langer wordt. Dit kan positief effect hebben op de verwijderingsrendementen.

Bij sommige luchtwassystemen hoeft deze voorfase niet altijd aan te staan. Dit staat dan in de systeembeschrijving.

Indampen dunne mestfractie

Een variant op het verdampen van spuiwater is het verdampen van de dunne mestfractie in de voorfase van de luchtwasser. Dit heeft als gevolg dat er meer ongewenste stoffen in de te reinigen stallucht komen. Dit kan van invloed zijn op het rendement van het luchtwassysteem en op de geuremissie. Tot nu toe zijn hier geen gegevens over bekend.

Door het plaatsen van een indamper voor dunne mestfractie voor de luchtwasser ontstaat een ander luchtwassysteem. Deze systemen zijn nog niet toegestaan.