Druppelvanger

Met een druppelvanger wordt voorkomen dat (druppels) wasvloeistof met de uitgaande luchtstroom in de buitenlucht worden geblazen.

Chemisch luchtwassysteem

Bij chemische luchtwassystemen is het vanwege de corrosieve werking ongewenst dat druppels van de aangezuurde wasvloeistof buiten het luchtwassysteem terecht komen. Daarom moet in elke chemische wasser een druppelvanger achter het (laatste) filterpakket zitten. De druppelvanger kan zitten in de uitblaasopening van het luchtwassysteem. De druppelvanger kan ook als apart filterpakket in het luchtwassysteem zitten. Bijvoorbeeld direct achter de laatste filterwand. De opbouw van de druppelvanger staat in de opleveringsverklaring. Soms staan er specifieke eisen in de systeembeschrijving.

Bij chemische luchtwassystemen (type tegenstroom) met afzonderlijke luchtwasunits onder elke ventilatiekoker moet in elke luchtwasunit een druppelvanger zitten. Deze druppelvanger zit boven het filterpakket en onder de ventilator.

Wanneer de laatste filterwand een biofilter is, dan kan deze filterwand als de druppelvanger worden gezien. Het plaatsen van een aparte druppelvanger is dan niet nodig.

Biologisch luchtwassysteem

Bij biologische luchtwassystemen zijn de met de gereinigde lucht uitgeblazen druppels waswater niet of nauwelijks schadelijk voor de omgeving. Daarom is bij deze luchtwassystemen niet altijd een druppelvanger aanwezig. Als een druppelvanger nodig is, staat dit in de systeembeschrijving. Het heeft wel de voorkeur dat een druppelvanger aanwezig is.