Filterpakket

Het filterpakket van een luchtwassysteem moet aan eisen voldoen. Niet alle luchtwassers worden uitgevoerd met een filterpakket. Waterwassers zonder filterpakket zijn watergordijnen, hierbij wordt water in een open ruimte versproeid. Bij dwarsstroom is het filterpakket een filterwand.

Kenmerken filterpakket

Het karakter van het pakkingsmateriaal bepaalt de werking. De volgende kenmerken zijn van belang:

 • het contactoppervlak van het pakkingsmateriaal (in m² per m³)
 • de aard van het materiaal (bijvoorbeeld kunststof of metaal)
 • type van het pakkingsmateriaal (bijvoorbeeld structuurpakking of los gestort)
 • afmetingen van het filterpakket
 • de maximale belasting van de luchtwasser (is gerelateerd aan de luchtverblijftijd bij de specifieke afmetingen van het filterpakket)

Welke afmetingen van het filterpakket van belang zijn is afhankelijk van het type luchtwasser. Bij tegenstroom gaat het om lengte, breedte en hoogte. Bij dwarsstroom om maximale hoogte en dikte (de lengte van de weg die de lucht aflegt).

Opleveringsverklaring

In de opleveringsverklaring staat hoe de filterpakketten zijn opgebouwd. Vermeld is het materiaal waaruit het filter bestaat en de afmetingen. Bij het materiaal gaat het om het soort materiaal (de structuur van het materiaal) en het contactoppervlak (uitgedrukt in m²/m³) van dit materiaal. De gegevens van het materiaal staan vaak op de productspecificatie van het toegepaste filtermateriaal.

Met deze gegevens berekent u het aanstroomoppervlak en het volume van het filterpakket van het luchtwassysteem. Deze gegevens zijn nodig voor de capaciteitsbeoordeling van het luchtwassysteem. Deze gegevens staan in het dimensioneringsplan. De afmetingen van het filterpakket moeten overeenkomen met de tekeningen bij de aanvraag of melding.

Per filterpakket is vermeld:

 • filtermateriaal
 • hoogte
 • dikte (bij dwarsstroom) of breedte (bij tegenstroom)
 • lengte
 • oppervlakte van aanstroomoppervlak (incl. berekening)
 • volume (incl. berekening)

Bij een gecombineerd luchtwassysteem is het wasssysteem opgebouwd uit achter elkaar geplaatste filterpakketten. Per filterpakket zijn dan de gegevens vermeld.

Netto- of bruto-oppervlak
De capaciteit kan in de systeembeschrijving staan als een hoeveelheid lucht per m² bruto of per m² netto (zichtbaar) aanstroomoppervlak. Als er niets hierover in de systeembeschrijving staat, wordt voor de berekening van het aanstroomoppervlak en het volume van het filterpakket uitgegaan van dat deel van het filterpakket dat netto beschikbaar is voor de doorstroming met lucht. Delen achter een bevestigingsprofiel of bijvoorbeeld in het waswater in de wateropvangbak blijven buiten beschouwing.

Wat is het aanstroomoppervlak?
Ga aan de aanvoerzijde van de luchtwasser staan en kijk naar de filterwand. Bij een dwarsstroomwasser staat u voor de filterwand en kijkt u recht vooruit naar het filter toe. Bij een tegenstroomwasser staat u onder het filter en kijkt u naar boven naar het filter. Het oppervlak van de filterwand dat zichtbaar is, is het  aanstroomoppervlak van het filterpakket.

Aanstroomoppervlak lamellenfilter
Bij de luchtwassystemen met een lamellenfilter is de maximale capaciteit gedefinieerd als een hoeveelheid lucht per m² bruto aanstroomoppervlak. Het aanstroomoppervlak is daarbij gelijk aan het oppervlak van het element waarin het lamellenfilter is geplaatst. Van dit oppervlak moet minimaal 95 procent netto beschikbaar zijn voor de luchtdoorstroming.

Waterwasser

Niet alle luchtwassers worden uitgevoerd met een filterpakket (of pakkingsmateriaal). Waterwassers zonder filterpakket zijn watergordijnen, hierbij wordt water in een open ruimte versproeid. Als wel een filterpakket aanwezig is bestaat het filter bijna altijd uit kunststof met bijvoorbeeld honingraatstructuur, vergelijkbaar met het pakkingsmateriaal wat bij de biologische en chemische luchtwassers wordt gebruikt. Het filterpakket wordt bevochtigd met het waswater.