Opslag zuur en base bij luchtwassers

Aan het waswater van een chemische luchtwasser wordt zuur toegevoegd. Bij een biologische luchtwasser kan een zuur (zwavelzuur) of een base (natronloog of bicarbonaat) aan het waswater worden toegevoegd. Dit gebeurt om de zuurgraad van het waswater te reguleren .

Tank of verpakking

Een tank of verpakking met zwavelzuur of natronloog is met leidingen gekoppeld aan het luchtwassysteem. Via een doseerinstallatie wordt de gewenste hoeveelheid zuur of loog toegevoegd. Bij gebruik van een bicarbonaatoplossing gebeurt dosering vanuit een doseerbak. Er zal meestal een hoeveelheid bicarbonaat in verpakking aanwezig zijn als voorraad.

In de meeste gevallen gaat het voor zwavelzuur bij een chemische luchtwasser om een inhoud van circa 1.000 – 4.000 liter. Bij het toepassen van zwavelzuur of natronloogoplossing om de zuurgraad van het waswater bij een biologische wasser te regelen gaat het om kleine verbruikshoeveelheden en meestal om kleinere verpakkingen.

Opslaan in een opslagtank

Voor de eisen voor opslag in een tank is er geen verschil of de tank wel of niet is aangesloten op het luchtwassysteem. Voor het opslaan van zuur of base in een opslagtank is PGS30 van toepassing verklaard. Voor type B bedrijven staat dit in artikel 4.15 Activiteitenregeling. Voor type C moet dit in de omgevingsvergunning staan.

Opslaan in verpakking

Voor het opslaan van zuur of base in een verpakking staan de eisen in PGS15. Voor type B bedrijven staat dit in artikel 4.3 Activiteitenregeling. Voor type C moet dit in de omgevingsvergunning staan. Een IBC is een verpakking.

Aangesloten verpakking

PGS 15 geldt niet voor een verpakking die via leidingen is aangesloten op een installatie, zoals een luchtwassysteem. Dit staat in artikel 4.6 Activiteitenregeling (aangesloten verpakking). Dan gaat het alleen om:

Intermediate Bulk Container

Vaak vindt opslag plaats in een Intermediate Bulk Container (IBC). Dit is een kunststof tankcontainer die meestal dubbelwandig is. Een IBC is een verpakking zoals bedoeld in PGS 15 en niet een (kunststof) opslagtank. In PGS 15 is een verpakking: een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief grote verpakkingen en IBC.

Als de IBC leeg is, worden de leidingen losgekoppeld en wordt het vat in zijn geheel vervangen. Ook als een IBC wordt (bij)gevuld blijft het een verpakking.

Meer informatie is te lezen op de pagina 'Welke eisen gelden voor een IBC met zwavelzuur bij luchtwassers?'