Opvang waswater

Het rondpompen van waswater is onderdeel van het proces in een luchtwassysteem. In elk luchtwassysteem is daarom onder het filterpakket een opvangbak of tank voor het waswater aanwezig.

Opvangvoorziening

Deze opvangvoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat al het waswater dat uit het filterpakket stroomt, wordt opgevangen. Het gaat hier om de opvangvoorziening voordat het waswater wordt gespuid naar de opvangvoorziening voor spuiwater.

Het is mogelijk dat het waswater in een opvangbak wordt opgevangen en van daaruit wordt afgevoerd naar een externe opvangbak of tank. Vanuit deze externe tank of bak wordt het waswater weer naar het filterpakket gepompt.

Het is ook mogelijk om een centrale recirculatietank te plaatsen voor meerdere luchtwassers. Bijvoorbeeld bij meerdere stallen.

Gecombineerd luchtwassysteem

Bij een gecombineerd luchtwassysteem kunnen meerdere opvangbakken of recirculatietanks nodig zijn. Dit is afhankelijk van de verschillende wasstappen. Het waswater van een chemische wasser mag nooit gezamenlijk worden opgevangen met het waswater van een biologische wasser. Dit geldt ook voor het waswater van de waterwasser en van het biofilter. Specifieke eisen voor de opvangvoorziening staan in de systeembeschrijving.

Opleveringsverklaring

In de opleveringsverklaring moet staan hoe het waswater wordt opgevangen en wat de inhoud van de opvangvoorziening is. Er moet voldoende waswater zijn om dit water te kunnen laten circuleren. Dit is van belang voor een goede werking van het luchtwassysteem. Vaak zijn er geen specifieke eisen voor de uitvoering en inhoud van de waswateropvangvoorziening. Dit volgt vaak al automatisch uit de andere eisen voor een goede werking. Als het stellen van specifieke eisen wel nodig is, staan deze in de systeembeschrijving.

Luchtwasunits onder ventilatiekoker

Bij afzonderlijke luchtwasunits onder elke ventilatiekoker wordt de opvang van het waswater centraal geregeld. Vanuit de centrale recirculatietank wordt het waswater verspreid naar de verschillende luchtwasunits en over het filterpakket gesproeid. Het in elke luchtwasunit opgevangen waswater stroomt weer terug naar de centrale recirculatietank. Vanuit deze centrale recirculatietank gebeurt ook het spuien van het waswater. De centrale recirculatietank is samen met de luchtwasunits één luchtwassysteem.

Voor deze uitvoering zijn er specifieke voorwaarden om in elke wasunit een goede werking van het luchtwassysteem te waarborgen:

  • onder elke luchtwasunit zit een opvangbak waaruit de wasvloeistof onder vrij verval via een leiding wordt teruggevoerd naar de centrale recirculatietank;
  • de opvangbak moet een groter oppervlak hebben dan het filterpakket zodat al het waswater kan worden opgevangen;
  • het hoogteverschil tussen de opvangbak en de centrale recirculatietank is minimaal 1 meter;
  • voor visuele controle is er direct na de opvangbak circa 30 cm doorzichtige afvoerleiding;
  • vanuit de centrale recirculatietank gaat de wasvloeistof via een leiding weer naar de sproeiers van de verschillende luchtwasunits;
  • voor een goede waterverdeling over de luchtwasunits is de uitvoering van de aanvoerleiding(en) zodanig dat de druk op alle sproeiers bijna gelijk is;
  • de wasunit schakelt automatisch aan wanneer dieren aanwezig zijn.

Aanvoer vers water

Vanuit de opvangvoorziening wordt het waswater gespuid. Het waswater moet dan  worden aangevuld met ‘vers’ water om voldoende waswater te hebben. Het is wenselijk dat hier een atmosferische onderbreking zit. Dit betekent dat het uitstroompunt van de waterleiding niet in contact kan komen met het waswater in de opvangvoorziening. Dit om te voorkomen dat waswater uit de opvangvoorziening in het waterleidingnet terecht kan komen en via drinkwater tot ongewenste gevolgen leidt.