Stofafvang pluimveehouderij

De lucht in pluimveestallen bevat meestal meer stof dan de lucht uit stallen voor andere diersoorten. Het is belangrijk om verstopping van het filterpakket met stof te voorkomen.

Bij een aantal luchtwassystemen voor de pluimveehouderij is de stofafvang geïntegreerd in het luchtwasssysteem. Naar verwachting wordt dan voldoende stof afgevangen en is een extra voorziening niet nodig. Het zal dan meestal wel nodig zijn om het filterpakket vaker te reinigen.

Het is mogelijk om een extra stofafvang voor de luchtwasser te plaatsen. Dit vergroot de bedrijfszekerheid van de luchtwasser. Het reinigen van het filterpakket zal dan minder vaak nodig zijn.

Elektronische monitoring

De verplichte elektronische monitoring meet een aantal parameters, waaronder de drukval. Wanneer de luchtwasser niet goed werkt vanwege verstopping van het filterpakket zal dit blijken uit de geregistreerde waarden.