Behandeling waswater

Luchtwassers produceren afvalwater, het spuiwater. Om de hoeveelheid spuiwater of de hoeveelheid vers water te beperken kan het waswater worden behandeld. Ook kan het spuiwater buiten de luchtwasser worden behandeld.

Kwaliteit waswater

De kwaliteit van het waswater is van belang voor een goede werking van de luchtwasser. Om verstoppingen in de waswaterpomp, sproeileiding en sproeikoppen te voorkomen kan vuil uit het waswater worden gehaald. Dit gebeurt vaak met vlokmiddelen. Om de zuurgraad te reguleren worden zuren en/of basen aan het waswater toegevoegd.

Nieuwe techniek?

Van een nieuwe techniek voor de behandeling van waswater moet de toepasbaarheid en het effect op het milieu eerst worden beoordeeld. Voorwaarden zijn:

  1. Het behandelproces mag de werking van de luchtwasser niet verstoren, het verwijderingsrendement van de luchtwasser mag niet worden verlaagd.
  2. Bij het behandelen van het waswater mogen geen schadelijke neven- of eindproducten ontstaan, ongewenste neveneffecten voor het milieu mogen niet optreden.

De Technische adviespool Rav bij RVO (rav@rvo.nl) beoordeelt nieuwe behandeltechnieken.