Opleveringsverklaring

Een luchtwassysteem bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen verschillen per luchtwassysteem en staan in de opleveringsverklaring. Het dimensioneringsplan is onderdeel van de opleveringsverklaring.

Eisen opleveringsverklaring

In de opleveringsverklaring staat onder andere:

  • hoeveel filterpakketten in het luchtwassysteem zitten
  • welke wastechniek (proces) wordt toegepast
  • waaruit de filterpakketten zijn opgebouwd
  • of de filterpakketten continu of periodiek met waswater worden bevochtigd
  • aantal modules of bouwkundige constructie
  • dimensionering

Een combiwasser heeft meerdere wastechnieken. In die gevallen moet deze informatie per wastechniek zijn vermeld.

Modules of bouwkundig

In de opleveringsverklaring staat ook of het luchtwassysteem uit modules (met daarin de filterpakketten) wordt samengesteld of dat de luchtwasser bouwkundig wordt opgebouwd. Bij een bouwkundig systeem wordt het luchtwassysteem ter plekke opgebouwd. Een andere variant is dat de luchtwasser als kant-en-klaar pakket (module) vanaf de fabriek wordt aangevoerd. Op het bedrijf wordt deze installatie gekoppeld aan het (centraal afzuigkanaal van het) dierenverblijf.

Afzonderlijke luchtwasunits

Bij luchtwassystemen van het type tegenstroom is het mogelijk om onder elke ventilatiekoker een luchtwasunit op te hangen. Elke afzonderlijke unit moet dan aan de dimensioneringsvereisten voldoen. De verschillende wasunits staan in verbinding met een centrale recirculatietank voor het waswater. De dimensionering van de ventilatoren is een aandachtspunt. De wasunit geeft extra tegendruk. Deze tegendruk moet de ventilator wel kunnen overwinnen om voldoende luchtverversing in de stal te krijgen.

Dimensionering watergordijn

Als een combiwasser een watergordijn heeft, moet de lengte van het watergordijn gelijk zijn aan de lengte van het filterpakket in de wasser. Dit staat in de systeembeschrijving.

Voorbeeld

Het filterpakket heeft een hoogte van 1,50 meter. Vanaf de achtergevel van de stal gezien komt eerst de ruimte met het watergordijn en dan een ruimte van 2,40 meter breed waarin het filterpakket is geplaatst. Het filterpakket heeft een afmeting van 12,60 meter x 2,40 meter x 1,50 meter. In dit voorbeeld is de lengte van het filterpakket 12,60 meter en moet het watergordijn ook 12,60 meter lang zijn.