Milieucontrole

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het controleren van een stal met een luchtwassysteem? Het gaat hierbij om de controle van de regels in het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning milieu. De informatie kan ook gebruikt worden bij het controleren van een stalsysteem vanwege de vergunning Wet natuurbescherming.

Type luchtwasser

Uit de melding Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning milieu blijkt welk type luchtwasser aanwezig moet zijn en welke systeembeschrijving daarbij hoort. Controleer of aan de eisen in de systeembeschrijving wordt voldaan. Uitgangspunt is altijd de laatste versie.

Opleveringsverklaring

Er moet een opleveringsverklaring zijn die aan de eisen in het Activiteitenbesluit voldoet. In deze verklaring zit ook de capaciteitsberekening.

Plattegrondtekening

Kijk of de situatie overeenkomt met de plattegrondtekening. In sommige situaties wordt de uitstroomopening van de luchtwasser verkleind om aan de geurnormen te voldoen. Het oppervlak van de uitstroomopening staat op de plattegrondtekening.

Gedragsvoorschriften

Er moeten gedragsvoorschriften zijn. Controleer of deze aanwezig zijn, voldoende zijn en worden nageleefd.

Elektronische monitoring

Elektronische monitoring moet aanwezig zijn.

Voorschriften omgevingsvergunning

De meeste eisen voor luchtwassers staan in het Activiteitenbesluit. Eisen voor het opslaan van spuiwater en het opslaan van zuur moeten bij een type C bedrijf in de omgevingsvergunning milieu staan.