Controle opslaan zuur

Een chemisch luchtwassysteem gebruikt zuur (zwavelzuur). Dit is een gevaarlijk stof. Zuur kan worden opgeslagen in een tank of in een IBC.

Opslaan zuur

Voor de opslag van zwavelzuur in een tank staan de eisen in paragraaf 4.1.3 van het Activiteitenbesluit. Voor het opslaan in een Intermediate Bulk Container (IBC) staan de eisen in paragraaf 4.1.1 van  het Activiteitenbesluit.  Een IBC wordt namelijk gezien als een verpakking. Hiervoor gelden de eisen uit richtlijn PGS 15. Bij een vergunningplichtige veehouderij staan de eisen in de omgevingsvergunning.

Aangesloten IBC

Tussen het luchtwassysteem en de IBC zit een directe verbinding in de vorm van een leiding. Via deze leiding wordt zuur uit de IBC naar de recirculatietank bij de luchtwasser gepompt. Dit gebeurt wanneer de regeling van het systeem constateert dat aanzuren van het waswater nodig is. Voor een IBC die met een leiding is aangesloten op een installatie geldt niet de richtlijn PGS 15.

Verpompen zuur

Bij de controle moet de toezichthouder aandacht besteden aan de uitvoering en het gebruik van de gehele installatie voor het verpompen van het zuur uit de werkvoorraad naar de luchtwasser. De toezichthouder moet het geheel controleren op de aanwezigheid van lekkages, zoals een lekkende pomp, lekkende leiding of losgeschoten leiding. Door een lekkage kan de toevoer van zuur naar het luchtwassysteem zijn verstoord. Het was waswater wordt dan niet (meer) voldoende aangezuurd. In dat geval is het luchtwassysteem niet goed in werking.

Hoeveelheid zuur

De hoeveelheid zuur in de opslagtank of IBC moet altijd goed zijn af te lezen.  Bij de controle kan de toezichthouder dan meteen te zien of in de aan het luchtwassysteem gekoppelde opslag nog zuur aanwezig is. Wanneer geen zuur aanwezig is, kan het chemisch luchtwassysteem niet goed functioneren. In dat geval is de voorraad niet tijdig aangevuld.