Overige aspecten

Hier staan de aandachtspunten voor overige aspecten die relevant (kunnen) zijn voor het controleren van de werking van het luchtwassysteem en de bijkomende voorzieningen.

Logboek

Nu de luchtwassers moeten zijn voorzien van een elektronische monitoring is het bijhouden van een papieren logboek niet meer verplicht. Er zijn wel andere gegevens die de veehouder moet bewaren. Dit zijn bijvoorbeeld calamiteiten, uitgevoerd onderhoud, reparaties en storingen. De toezichthouder kan deze gegevens gebruiken bij de beoordeling van de geregistreerde data van de elektronische monitoring. Dit voor een goede beeldvorming over de werking van de luchtwasser in de afgelopen periode.

Waterverdeling

Bij de (wekelijkse) visuele controle van de luchtwasser door de veehouder zelf is de waswaterverdeling over het filterpakket een aandachtspunt. Belangrijk is dat sprake is van een evenredige verdeling. Uit alle uitstroomopeningen van het bevochtigingssysteem moet waswater stromen. Werken alle sproeiers? Is er geen sprake van een verstopping? Ook moet de veehouder controleren of het gehele oppervlak van het filterpakket wordt bevochtigd. Eventuele bijzonderheden staan in de voorschriften van de leverancier en dan ook in de opleveringsverklaring.

Wanneer de waterverdeling slecht is moet de veehouder actie ondernemen. Welke actie staat in de gedragsvoorschriften. De uitvoering van de actie vermeldt hij in het logboek. De toezichthouder kijkt tijdens de controle ook naar de waswaterverdeling.

Reinigen filterpakket

Door vervuiling van het filterpakket (de filterwand) heeft de ventilatielucht een hogere weerstand. Het filterpakket moet dan ook in ieder geval elk jaar worden gereinigd (zie systeembeschrijving). Het reinigen staat ook in het logboek. Als het filterpakket vervuild is, zal ook de druk toenemen.

Onderhoudscontract

De veehouder kan een onderhoudscontract afsluiten met de leverancier of een andere deskundige partij. In dit contract staat bijvoorbeeld een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem. Ook eventuele andere taken van de leverancier of deskundige partij staan hierin. Ook staan hierin de taken voor de veehouder. Het onderhoud van de luchtwasser is onderdeel van de gedragsvoorschriften.

Meerdere units van het type tegenstroom

Als op elke ventilatiekoker een aparte luchtwasunit zit, dan moet elke unit voldoen aan de eisen voor dimensionering. Ander aandachtspunt is de uitvoering van de wateropvangbak in elke unit en de koppeling hiervan aan een centrale opvangbak/recirculatietank. Ook moet gewaarborgd zijn dat de wasunit automatisch inschakelt als er dieren in de stal zijn. Met een visuele controle kan worden gecontroleerd hoe dit is uitgevoerd en of dit werkt.