Indicaties energie- en waterverbruik

De veehouder moet het elektriciteitsverbruik en ook het waterverbruik registreren.

Indicatie verbruiksgegevens energie

Een luchtwassysteem geeft extra energieverbruik. Het waswater moet worden gecirculeerd met een waterpomp. Dit kan één pomp zijn per luchtwasser of per filterpakket. Maar bijvoorbeeld ook één pomp voor meerdere luchtwassers (bij een centraal opgestelde recirculatietank). Door toepassing van één pomp in plaats van meerdere pompen kan het extra energieverbruik worden beperkt.

Het filterpakket geeft een hogere weerstand, zodat ventilatoren moeten worden toegepast die de benodigde capaciteit bij deze hogere weerstand kunnen leveren (bijvoorbeeld ventilatoren met meer vermogen). Door toepassing van frequentieregelingen op ventilatoren kan dit extra energieverbruik worden beperkt. Het extra energieverbruik bedraagt gemiddeld circa 0,057 kWh per 1.000 m³/uur te reinigen stallucht (ventilatiebehoefte). Het gaat hier om het extra verbruik ten opzichte van een vergelijkbare stal zonder luchtwasser. Verder gaat het om een 'normale' uitvoering van een luchtwasser, dit is een luchtwasser waarin geen aanpassingen van de uitvoering en situering van het emissiepunt heeft plaatsgevonden (zoals geen verhoging of verkleining van het emissiepunt).

Indicatie verbruiksgegevens water

Er treden altijd enige lekverliezen op (bijvoorbeeld verdamping) in de luchtwasser. Hierdoor kan het waterverbruik hoger zijn dan de verwachte waarde. Het waterverbruik is altijd hoger dan het spuiwaterdebiet.

Voor chemische luchtwassystemen bedraagt het waterverbruik circa 200 liter per kg afgevangen ammoniak. Het waterverbruik bij een biologische luchtwasser ligt dit tussen de 490 en 1.260 liter per kg afgevangen ammoniak. Het gaat hier om het aangevoerde water naar de recirculatietank. Dit betreft schoon leidingwater of (eventueel gezuiverd) grondwater.