Factsheets (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen in het kader van de Omgevingswet

De landelijke projectgroep ZZS van de Brzo-OD's heeft een bundel factsheets opgeleverd. Het zijn er 12 in totaal. De factsheets  zijn de nieuwe leidraad voor vergunningverleners. Ze maken een eind aan onduidelijkheden en multi-interpretabele richtlijnen.

Bestaande wetgeving, zowel Nederlands als Europees is nageplozen op overlap en strijdigheid. Keuzes zijn vastgelegd en zijn:

  1. het beleidskader voor de opdrachtgevers en
  2. een uniform toetsingsinstrument voor de zes Brzo-OD’s.

Daarmee zijn we weer een stap dichter bij het ‘level playing field’: we werken in alle regio’s, voor alle bedrijven en onder alle omstandigheden met dezelfde uitgangspunten.

Alle aspecten

De factsheets behandelen alle aspecten rondom  Zeer Zorgwekkende Stoffen: wetgeving, bodememissies, indirecte lozingen, afvalstoffen enz. Helder wordt bijvoorbeeld dat er geen minimalisatieonderzoek nodig is voor koolmonoxide. Maar ook dat we voor een mengsel met minder dan 0,1% ZZS-bestanddelen altijd emissies berekenen.

Kortom: praktisch nut voor vergunningverleners in het Brzo-domein.

Doe er je voordeel mee. Ook interessant voor niet-Brzo omgevingsdiensten.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.