Branchedocument Vloeibare Bulk - VOS maatregelen voor vergunningverlening Wabo

De DCMR heeft in samenwerking met de omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en RUD Zeeland dit Branchedocument (pdf, 384 kB) vastgesteld. Dit zijn de beste beschikbare technieken voor VOS-maatregelen bij de op- en overslag van vloeibare bulk.

Dit Branchedocument is ook goedgekeurd door het managementoverleg van de 6 BRZO-RUDs. Dit betekent dat het Branchedocument nu landelijk door alle BRZO-RUDs gebruikt wordt.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisoverdracht.