Branchedocument Vloeibare Bulk - VOS maatregelen voor vergunningverlening Wabo

De project 'Vloeibare Bulk' van de zes BRZO-ODs heeft dit Branchedocument (pdf, 307 kB) vastgesteld. Dit zijn de beste beschikbare technieken (BBT) voor VOS-maatregelen bij de op- en overslag van vloeibare bulk.

Dit Branchedocument is ook goedgekeurd door het managementoverleg van de zes BRZO-ODs. Dit betekent dat het Branchedocument nu landelijk door alle BRZO-ODs gebruikt wordt.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisoverdracht.