Accorderen Monitoringstool tot 16 mei 2014

In 2014 vindt voor het vijfde jaar de monitoring van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) plaats. De NSL-coördinatoren van de betrokken overheden ontvangen regelmatig nieuwsberichten over hun taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de monitoring. Dit is het bericht van 12 mei 2014

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van het accorderen van gegevens in de Monitoringstool NSL voor 16 mei 17.00 uur

Accorderen gegevens Monitoringstool tot en met 16 mei 2014

U kunt uw gegevens voor de monitoringsronde 2014 nog tot en met 16 mei 2014 actualiseren en accorderen. De Monitoringstool sluit om 17:00 uur definitief. Hierna is het wijzigen en accorderen van de invoergegevens niet meer mogelijk. Ook als u niets gewijzigd heeft verzoeken wij u de gegevens te accorderen en bij de onderbouwing aan te geven waarom de gegevens nog representatief zijn.

Rekenen met grote bestanden

Deze week verwachten we extra drukte op http://www.nsl-monitoring.nl/. Daarom kan de Monitoringstool trager zijn dan bij de start van de monitoringsronde. Wij vragen u bij het doorrekenen van grote verkeersbestanden rekening te houden met andere gebruikers. Dit kunt u doen door het gebied en de punten die u door rekent zoveel mogelijk te beperken en één bestand tegelijkertijd aan te bieden aan de Rekentool. Bedankt voor uw medewerking.

Ondersteuning door Bureau Monitoring

De Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil is tot en met 16 mei ook telefonisch te benaderen voor vragen rond de monitoring NSL. De telefonische Hotdesk Monitoringstool is van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030. U kunt uw vragen daarnaast nog steeds stellen via het vragenformulier.

Op de website van InfoMil vindt u informatie over het NSL. Ook vindt u op deze pagina de link naar de Handleiding Monitoring NSL.