Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers gepubliceerd voor commentaar

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een Circulaire (rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. U kunt tot en met 9 april 2020 reageren.

De circulaire gaat over:

  • de opslag van lithium-ion energiedragers in de vorm van cellen of batterijen,
  • de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (EOSsen).

Doel

Het doel van de circulaire is het geven van adviezen aan het bevoegd gezag, met name gemeenten, en betrokken bedrijven. Deze adviezen gaan over maatregelen en handelingen om de veiligheid in de omgeving van locaties van opslag van lithium-ion cellen en batterijen en EOSsen te verhogen.

Deze circulaire moet leiden tot:

  • Bewustwording van de risico’s die gaan over lithium-ion energiedragers;
  • Vergroting van de veiligheid rond opslag van lithium-ion energiedrager en gebruik van een EOS;
  • Meer eenduidige toepassing van veiligheidsmaatregelen;
  • Vergroting van de kennis over maatregelen voor de lithium-ion energiedragers.

Reageren

U kunt tot en met 9 april 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van de circulaire.