Compound vuurwerk

De Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract) bepaalt welk vuurwerk als consumenten-, fop- en scherts- en theatervuurwerk wordt aangewezen. Per vuurwerkartikel zijn specifieke eisen opgenomen zoals de hoeveelheid kruit.

Met de wijzing van de Ract per 15 december 2017 is samengesteld vuurwerk met twee lonten, zogenaamd compound vuurwerk, en batterijen en combinaties met externe ondersteuning aangewezen als consumentenvuurwerk.

Compound vuurwerk en batterijen en combinaties met externe ondersteuning mogen vanaf nu opgeslagen worden bij de opslag- en verkooppunten van consumentenvuurwerk die voldoen aan het Vuurwerkbesluit. Op 28, 29 en 30 december mag dit consumentenvuurwerk vanaf deze locaties worden afgegeven.

Minder aansteken

Samengesteld vuurwerk bestaat uit verschillende afzonderlijke CE-gecertificeerde vuurwerkartikelen. Deze afzonderlijke vuurwerkartikelen zijn bevestigd op een gemeenschappelijke plaat en zijn aan elkaar verbonden door het koppelen van de aansteeklont van het ene vuurwerkartikel aan de reservelont van het andere vuurwerkartikel. Samengesteld vuurwerk heeft  hierdoor één aansteeklont en één reservelont.

De reden om het gebruik van samengesteld vuurwerk toe te staan is dat de kans op het oplopen van letsel bij het aansteken lager is dan bij het aansteken van een aantal afzonderlijke vuurwerkartikelen. Het aansteken van samengesteld vuurwerk hoeft één keer of hooguit twee keren te gebeuren, in tegenstelling tot reguliere vuurwerkartikelen, die elk afzonderlijk door de consument moeten worden aangestoken.

Aandachtspunten

  • De hoeveelheid netto explosieve massa is maximaal 2 kg per samengesteld vuurwerk.
  • Samengesteld vuurwerk heeft één aansteeklont en één reservelont.
  • Samengesteld vuurwerk is voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing.
  • Als consument mag je maximaal 25 kg consumentenvuurwerk kopen en per huishouden opslaan (artikel 1.2.4 en 2.3.3 Vuurwerkbesluit).
  • Per vervoermiddel mag je als consument maximaal 25 kg consumentenvuurwerk vervoeren (artikel 1.2.5 Vuurwerkbesluit).