Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations beschikbaar

Het Instituut Fysieke Veiligheid en het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma hebben samen een bestuurlijke handreiking voor vergunningverlening voor waterstoftankstations ontwikkeld. De handreiking gaat in op de komst van waterstoftankstations.

De handreiking geeft op heldere manier belangrijke onderwerpen weer voor bestuurders en vergunningverleners. Het is daarmee ook van groot nut voor initiatiefnemers.

De handreiking gaat in op de komst van waterstoftankstations. Vooral de veiligheid bij de vergunningaanvraag van waterstoftankstations krijgt hierbij aandacht. Het vormt een goede bijdrage aan een soepele introductie van waterstof in het publieke domein.

Meer informatie kunt u in het rapport en het dossier lezen.


Meer informatie