Infomil werkt mee aan Register Externe Veiligheidsrisico's

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat dat er een Register voor externe veiligheidsrisico’s (REV) komt. Het REV verzamelt informatie over de externe veiligheidsrisico’s. Deze informatie wordt zichtbaar via digitale kaarten, zoals de Atlas Leefomgeving.

Iedereen kan op deze kaarten zien waar risicovolle activiteiten voorkomen en wat dat betekent voor de leefomgeving. Het REV vervangt het huidige Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

Op dit moment werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten hard aan het ontwikkelen van het REV. De informatie over uw leefomgeving komt immers van de lokale overheden. Zij gaan over de ruimtelijke inrichting en zij verlenen de vergunningen.

Op de site www.registerexterneveiligheid.nl vindt u meer informatie over het REV en over de activiteiten die op dit moment lopen. Maar ook over hoe u actief kunt meedenken met het proces.

Sinds 1 januari 2020 is Kenniscentrum InfoMil actief betrokken bij dit proces. We houden u, onder andere via de site en de nieuwsbrief: InfoMil Actueel op de hoogte van de ontwikkelingen.