Landbouw

De landbouwsector speelt een belangrijke maatschappelijke en economische rol in ons land. De omvang en intensiteit levert ook een belangrijke bijdrage aan de milieudruk. Om de nadelige milieugevolgen van deze sector zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, is er uitgebreide milieuwetgeving.

Ruimtelijke planvorming

Informatie over ruimtelijke planvorming bij en rondom veehouderijen en bij de opslag en het verwerken van mest.