Format van de maatregelen

In de erkende maatregelenlijst heeft de beschrijving van iedere maatregel hetzelfde format. Een voorbeeld staat hieronder.

Voorbeeld EML maatregel

Voorbeeld EML maatregel
Onderwerp Aandrijvingen
Nummer maatregel FC1
Toe te passen maatregel Pas een frequentieregeling toe op machines.
Met de toepassing van een frequentieregelaar op de elektromotor welke een machine of machinedeel aandrijft kan de motor optimaal worden ingezet in de bedrijfsvoering. De aandrijving door de elektromotor kan door de frequentieregelaar optimaal worden ingeregeld, waarbij de snelheid van de elektromotor zodanig wordt gekozen dat de aandrijving zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Deze maatregel beslaat directe en indirecte aandrijvingen, zoals via as, snaar, riem, ketting en dergelijke.
Huidige situatie Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2.
Economische
randvoorwaarden
Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.
Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar.
Technische
randvoorwaarden
Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst.
De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan.
Direct uitvoerbaar
(zelfstandig moment)
Ja
Aspecten van doelmatig beheer
en onderhoud
Niet van toepassing

Toe te passen maatregel

In deze regel staat omschreven wat de maatregel doet. Het is een uitleg hoe de maatregel energie bespaart.

Huidige situatie

Hier is te vinden wat de uitgangssituatie is op basis waarvan de maatregel wordt genomen. Het omschrijft de situatie waarin de maatregel kan worden toegepast, maar nog niet is uitgevoerd.

Economische randvoorwaarden

De maatregel moet zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Dat is afhankelijk van zowel de kosten als de besparing door de maatregel. Bij sommige maatregelen zijn economische randvoorwaarden opgenomen waarbij de opbrengst zodanig is dat de maatregel een terugverdientijd van vijf jaar of minder heeft. De vervanging van TL8-buizen door LED-buizen (GF2) is bijvoorbeeld direct uitvoerbaar met een terugverdientijd van vijf jaar bij 1.600 branduren per jaar. Ook is voor sommige maatregelen vastgelegd dat de maatregel alleen geldt onder een bepaald energiegebruik. Bij een hoger energiegebruik geldt dan een lager belastingtarief waardoor de maatregel zich niet meer terugverdient.

De drijver van de inrichting moet het van toepassing zijn van een economische randvoorwaarde aan kunnen tonen.

Technische randvoorwaarden

Soms zijn er technische redenen waardoor een maatregel niet getroffen hoeft te worden. Bijvoorbeeld omdat er grote veranderingen nodig zijn om de maatregel te kunnen nemen. In dat geval verdient de maatregel zich niet in 5 jaar of minder terug. In de EML tabellen zijn daarom technische randvoorwaarden opgenomen. Zo gelden er bij perslucht verschillende randvoorwaarden, waaronder dat er voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor moet zijn om een persluchtbuffervat te plaatsen.

Bijzonder aandacht is er nog voor monumentale gebouwen. Daarvoor is bij een aantal maatregelen aangegeven dat deze alleen kunnen worden uitgevoerd als de monumentale waarde van het erkend monument niet wordt aangetast. Als de maatregel wel de monumentale waarde aantast kan het bevoegd gezag de drijver van de inrichting wel wijzen op mogelijke alternatieven die interessant kunnen zijn. I.p.v. HR++ glas bijvoorbeeld voorzetglas. Meer informatie is hier te vinden: Verduurzaming gebouwen - Monumenten en musea (rvo.nl)

Een uitputtende lijst van technische randvoorwaarden die mogelijk kunnen voorkomen bij individuele bedrijven of instellingen is onmogelijk op te stellen. Als een maatregel uit de EML die toegepast moet worden in een specifiek geval technisch niet uitvoerbaar is, kan de drijver van de inrichting dit aangeven in de rapportage voor de informatieplicht. Bijvoorbeeld als in een specifiek geval er zeer kostbare aanpassingen nodig zijn om uitvoering van een maatregel mogelijk te maken. Het is vervolgens aan het bevoegd gezag om te bepalen of het bedrijf dan nog steeds de EML-systematiek volgt en of het aannemelijk is dat het bedrijf voldoet aan de  energiebesparingsplicht. Mogelijk kan het bedrijf een alternatieve maatregel treffen.