Fasering maatregelen

Het bevoegd gezag of de omgevingsdienst kan een gefaseerde doorvoering goedkeuren. De drijver kan toestemming vragen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag legt de fasering vast in een maatwerkvoorschrift. Fasering wil zeggen dat de drijver meer tijd krijgt om maatregelen te nemen. Zo hoeft de drijver niet alle maatregelen op hetzelfde moment te nemen.

Afspraken

De toezichthouder kan met de drijver van de inrichting afspraken maken over het nemen van 'redelijke termijnen' voor het nemen van maatregelen (artikel 2.15 lid 4 Abm).

Hiermee kan de toezichthouder beter rekening houden met bedrijfseconomische omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • zoals beperkte financieringsmogelijkheden,
  • aanstaande natuurlijke momenten of
  • split incentives.

Het bevoegd gezag moet de fasering, bijvoorbeeld omdat deze ver in de tijd loopt, eventueel vastleggen in een maatwerkvoorschrift. Drijvers van inrichtingen kunnen daarnaast vrijwillig extra energiebesparende maatregelen nemen.