Berekening terugverdientijd

De kosten van een energiebesparende maatregel verdienen zich terug door de besparing op het energiegebruik. De terugverdientijd (TVT) geeft aan hoelang dit duurt. De maatregelen op de erkende maatregelenlijst hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Zelf terugverdientijd berekenen

De drijver van de inrichting mag zelf de terugverdientijd van maatregelen berekenen. Dat kan met deze formule:
TVT = (I +F)/B

waarin:

  • TVT: de terugverdientijd in jaren is
  • I: de (meer)kosten zijn die worden gemaakt voor de maatregel in euro's
  • F: de kosten voor het lenen van geld om de maatregel te nemen
  • B: Het geld dat u bespaart op elektriciteit (kilowattuur) en/of brandstof (Nm3) door de maatregel

De berekening neemt de inflatie of verwachtingen over toekomstige prijsontwikkeling niet mee. Ook bij het bepalen van de kosten (F) en kostenbesparing (B) zijn de veranderingen in vennootschapsbelasting geen onderdeel van deze formule.

De formule is te vinden in bijlage 10a in de Activiteitenregeling. Daar is ook te vinden hoe bepaald kan worden of een maatregel een CO2-reducerend effect heeft. Voor de branche glastuinbouw is de formule in bijlage 10d te vinden.

Door dit te gaan doen wijkt de drijver van de inrichting wel af van de EML systematiek. En dat betekent dus dat alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder in kaart moeten worden gebracht.