Inrichtingen genoemd in artikel 2.14c lid 2 Abm

Artikel 2.14c van het Activiteitenbesluit milieubeheer wijst de inrichtingen aan die mogelijk een onderzoeksplicht hebben op basis van hun energieverbruik.

Om aan te sluiten bij de toekomstige situatie onder de Omgevingswet is verwezen naar Bijlage I, onderdeel C uit het Besluit omgevingsrecht (Bor). De verwachting is dat vrijwel alle zeer grote gebruikers onderzoeksplichtig zijn. Een op voorhand herkenbare uitzondering zijn kantoren.

Onderstaand zijn deze inrichtingen samengevat weergegeven. Raadpleeg bij twijfel de exacte tekst van het Bor.

Categorieën

 • Categorie 1.1, onderdeel c en 1.4 onderdeel a-c:
  • stookinstallaties, verbrandingsmotoren, elektrische installaties en testinstallaties met een vermogen van 50 MW of meer
 • Categorie 2.1-2.7:
  • inrichtingen voor het gebruik van gassen
 • Categorie 3:
  • inrichtingen waar ontplofbare stoffen worden gebruikt
 • Categorie 4:
  • inrichtingen voor het gebruik van gevaarlijke stoffen
 • Categorie 5:
  • inrichtingen het voor gebruik van (zeer) (licht) ontvlambare en brandbare vloeistoffen
 • Categorie 6:
  • inrichtingen voor gebruik van harsen, dierlijke of plantaardige oliën of vetten
 • Categorie 7:
  • inrichtingen voor het gebruik van dierlijke, overige organische, of nitraathoudende meststoffen
 • Categorie 8:
  • inrichtingen voor het houden, slachten en vervaardigen van producten van dieren
 • Categorie 9.1 onderdelen a-e:
  • voedingsmiddelenindustrie waarbij gebruik wordt gemaakt van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 kW of meer
 • Categorie 9.4:
  • inrichtingen voor voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren en productie van grondstoffen voor levensmiddelen
 • Categorie 10:
  • inrichtingen waar productie en opslag van bestrijdingsmiddelen plaatsvindt
 • Categorie 11:
  • inrichting voor handelingen met steenachtige materialen
 • Categorie 12:
  • inrichtingen voor handelingen met materialen van metaal en schroot
 • Categorie 13 en 14:
  • inrichtingen voor onderhoud, reparatie, handelen in en proefdraaien van voer- vaar-, vlieg- en spoorvoertuigen
 • Categorie 15:
  • inrichtingen voor handelingen met materialen van hout en kurk
 • Categorie 16:
  • grafische industrie en inrichtingen voor de productie en verwerking van verschillende (natuurlijke) grondstoffen
 • Categorie 17:
  • inrichtingen waar met vuurwapens wordt geschoten of met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen wordt geworpen
 • Categorie 19.1 onderdelen f-i, 19.4:
  • sport- en recreatievoorzieningen, evenementen en attractieparken
 • Categorie 21:
  • inrichtingen voor het gebruik van Genetisch gemodificeerde organismen
 • Categorie 22:
  • inrichtingen voor het opslaan van niet gevaarlijke goederen met een oppervlakte van 2.000 m2 of meer
 • Categorie 23.1 onderdelen a:
  • ziekenhuizen
 • Categorie 24:
  • inrichtingen voor het vervaardigen van koolelektroden
 • Categorie 25:
  • inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, vaten en andere verpakkingen
 • Categorie 26:
  • inrichtingen voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken
 • Categorie 27:
  • inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater
 • Categorie 28:
  • inrichtingen voor de opslag, overslag en behandeling van afvalstoffen
 • Categorie 29:
  • defensieobjecten