Inrichtingen genoemd in artikel 2.14c lid 2 Abm

Artikel 2.14c van het Activiteitenbesluit milieubeheer wijst de inrichtingen aan die mogelijk een onderzoeksplicht hebben op basis van hun energieverbruik.

Om aan te sluiten bij de toekomstige situatie onder de Omgevingswet is verwezen naar Bijlage I, onderdeel C uit het Besluit omgevingsrecht (Bor). De verwachting is dat vrijwel alle zeer grote gebruikers onderzoeksplichtig zijn. Een op voorhand herkenbare uitzondering zijn kantoren.

Onderstaand zijn deze inrichtingen samengevat weergegeven. Raadpleeg bij twijfel de exacte tekst van het Bor.

Categorieën

Categorie 1.1, onderdeel c en 1.4 onderdeel a-c

 • stookinstallaties, verbrandingsmotoren, elektrische installaties en testinstallaties met een vermogen van 50 MW of meer

Categorie 2.1-2.6 en 2.7, onderdelen a tot en met c, k tot en met o en q tot en met s

 • inrichtingen voor het gebruik van gassen

Categorie 3

 • inrichtingen waar ontplofbare stoffen worden gebruikt

Categorie 4

 • inrichtingen voor het gebruik van gevaarlijke stoffen

Categorie 5

 • inrichtingen het voor gebruik van (zeer) (licht) ontvlambare en brandbare vloeistoffen

Categorie 6

 • inrichtingen voor gebruik van harsen, dierlijke of plantaardige oliën of vetten

Categorie 7

 • inrichtingen voor het gebruik van dierlijke, overige organische, of nitraathoudende meststoffen

Categorie 8

 • inrichtingen voor het houden, slachten en vervaardigen van producten van dieren

Categorie 9.1 onderdelen a-e

 • voedingsmiddelenindustrie waarbij gebruik wordt gemaakt van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 kW of meer

Categorie 9.1, onderdeel f

Categorie 9.4

 • inrichtingen voor voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren en productie van grondstoffen voor levensmiddelen

Categorie 10

 • inrichtingen waar productie en opslag van bestrijdingsmiddelen plaatsvindt

Categorie 11

 • inrichting voor handelingen met steenachtige materialen

Categorie 12

 • inrichtingen voor handelingen met materialen van metaal en schroot

Categorie 13 en 14

 • inrichtingen voor onderhoud, reparatie, handelen in en proefdraaien van voer- vaar-, vlieg- en spoorvoertuigen

Categorie 15

 • inrichtingen voor handelingen met materialen van hout en kurk

Categorie 16

 • grafische industrie en inrichtingen voor de productie en verwerking van verschillende (natuurlijke) grondstoffen

Categorie 17

 • inrichtingen waar met vuurwapens wordt geschoten of met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen wordt geworpen

Categorie 19.1 onderdelen f-i, 19.4, onderdeel b

 • sport- en recreatievoorzieningen, evenementen en attractieparken

Categorie 21

 • inrichtingen voor het gebruik van Genetisch gemodificeerde organismen

Categorie 22

 • inrichtingen voor het opslaan van niet gevaarlijke goederen met een oppervlakte van 2.000 m2 of meer

Categorie 23.1 onderdelen a

 • ziekenhuizen

Categorie 24

 • inrichtingen voor het vervaardigen van koolelektroden

Categorie 25

 • inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, vaten en andere verpakkingen

Categorie 26

 • inrichtingen voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken

Categorie 27

 • inrichtingen voor het opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater

Categorie 28

 • inrichtingen voor de opslag, overslag en behandeling van afvalstoffen

Categorie 29

 • defensieobjecten