Is er al een overzicht van de aan te leveren gegevens?

Vraag

Is er al een overzicht van de aan te leveren gegevens?

Antwoord

Nee, er is nog geen (voorlopig) overzicht van de gegevens die de drijver via het rapportagesysteem moet aanleveren.