Welke datum moet aan de informatieplicht zijn voldaan?

Vraag

Voor welke datum moet aan de informatieplicht zijn voldaan?

Antwoord

Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten uiterlijk 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht.