Valt een appartementencomplex onder de informatie- en energiebesparingsplicht?

Vraag

Vallen appartementencomplexen onder de informatie- en energiebesparingsplicht?

Antwoord

Als het thermisch vermogen van gezamenlijke stookinstallatie groter is dan 130 kWth, dan valt het onder het begrip inrichting. Er is dan namelijk sprake van een activiteit van bedrijfsmatige omvang (cat. 1.1 bijlage I, onderdeel C, Bor).

Het appartementencomplex is dan de inrichting. Deze inrichting heeft gezamenlijke voorzieningen als het ketelhuis, gangen, liften, opstelplaats afvalcontainers etc.

Als is vastgesteld dat er sprake is van een inrichting. Dan is het energieverbruik van belang. Als dit minder is dan 25.000 m3 gas en 50.000 kWh aan elektriciteit. In dat geval gelden de voorschriften niet. Als het verbruik voor elektriciteit óf het verbruik voor gas meer is, dan gelden de voorschriften wel.

Bij twijfel beslist het bevoegd gezag.