Valt een appartementencomplex onder de informatie- en energiebesparingsplicht?

Vraag

Vallen appartementencomplexen onder de informatie- en energiebesparingsplicht?

Antwoord

Als het thermisch vermogen van gezamenlijke stookinstallatie groter is dan 130 kWth, dan valt het onder het begrip inrichting. Er is dan namelijk sprake van een activiteit van bedrijfsmatige omvang (cat. 1.1 bijlage I, onderdeel C, Bor).

Het appartementencomplex is dan de inrichting. Onder deze inrichting vallen dan uitsluitend de gezamenlijke voorzieningen, zoals ketelhuis, gangen, parkeergarage, liften, opstelplaats afvalcontainers et cetera.

Als is vastgesteld dat er sprake is van een inrichting, dan is het energieverbruik binnen de inrichting van belang. Wanneer het energieverbruik minder is dan 25.000 m3 gas en 50.000 kWh aan elektriciteit, dan gelden de voorschriften niet. Als het verbruik van elektriciteit óf het verbruik voor gas meer is, dan gelden de voorschriften wel. Hierbij moet alleen het energieverbruik binnen de inrichting worden meegeteld. Energie die bijvoorbeeld aan aanliggende appartementen wordt geleverd, moet niet worden meegeteld in het energieverbruik binnen de inrichting.

Bij twijfel beslist het bevoegd gezag.