Overzicht voorschriften en maatregelen slagerijen, kleine slachterijen en vishandels

Hieronder een overzicht met activiteiten en een verwijzing naar voorschriften van het Activiteitenbesluit (AB) en maatregelen van de Activiteitenregeling (AR). Daarnaast is aangegeven op welke milieuaspecten deze voorschriften en maatregelen van toepassing zijn.

Een aantal milieuaspecten is niet per activiteit geregeld, maar is algemeen geregeld voor het hele bedrijf. Deze algemeen geregelde milieuaspecten zijn in een aparte tabel opgenomen.

Tabel: overzicht van activiteiten voor slagerijen, kleine slachterijen en vishandels

Activiteit

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis

§ 3.6.2 ->
art. 3.134
art. 3.136

§ 3.6.2 ->
art. 3.104

Lozingen
Geur

Broeien of koken dierlijke bijproducten

§ 3.6.2 ->
art. 3.134
art. 3.135

§ 3.6.2 ->
art. 3.104

Lozingen
Geur

Pekelen van dierlijke bijproducten en organen

§ 3.6.2 ->
art. 3.134
art. 3.135

§ 3.6.2 ->
art. 3.105

Lozingen
Bodem

Bereiden van voedingsmiddelen

§ 3.6.1 ->
art. 3.131
art. 3.132

§ 3.6.1 ->
art. 3.103

Lozingen
Geur

Opslag goederen in bulk zoals vlees

§ 3.4.3 ->
art. 3.32 t/m 3.39

§ 3.4.3 ->
art. 3.39 t/m 3.44
art. 3.46 t/m 3.55

Bodem

Koel- of vriesinstallatie in werking hebben § 3.2.6 § 3.2.6

Veiligheid

Kleine of middelgrote stookinstallatie in werking hebben § 3.2.1 § 3.2.1

Lucht

Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddel waarin vlees onverpakt is vervoerd

§ 4.8.1 ->
art. 4.103h
art. 4.104a
art. 4.104b

§ 4.8.1 ->
art. 4.104h

Lozingen
Bodem

Tabel: milieuaspecten algemeen geregeld voor het hele bedrijf

Algemeen geregeld

Voorschrift AB

Maatregel AR

Milieuaspect

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.8

-

Geluid

Van toepassing op hele bedrijf

Afdeling 2.6

-

Energie


Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit en de -regeling kennen drie soorten overgangsrecht.

De twee laatstgenoemde soorten overgangsrecht staan in het besluit bij de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 2 tot en met 5.