Wat is een diercategorie?

Vraag

Wat is een diercategorie?

Antwoord

Een diercategorie is in A1, A2, A3 enzovoort tot en met L3 van de bijlage van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De Regeling geurhinder en veehouderij en de lijst met emissiefactoren voor fijnstof maken ook gebruik naar de indeling van de Rav. In het overzicht met de stalbeschrijvingen vindt u alle factoren bij elkaar.

Dieren zijn onderverdeeld in hoofdcategorieën en deze zijn weer onderverdeeld in diercategorieën.

Voorbeeld
E is de hoofdcategorie kippen. Daaronder vallen vijf diercategorieën:
  • E.1 (opfokhennen en hanen van legrassen)
  • E.2 (legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen)
  • E.3 ((groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok)
  • E.4 ((groot)ouderdieren van vleeskuikens)
  • E.5 (vleeskuikens)