Welke geurbelastingreducerende maatregelen kan een veehouder nemen?

Vraag

Wat zijn geurreducerende maatregelen?

Antwoord

Geurreducerende (of beter gezegd: geurbelastingreducerende) maatregelen zijn:

  • Maatregelen die zorgen voor een betere verspreiding van de emissie
  • Technische maatregelen die de emissie verlagen

Bijvoorbeeld:

  • Verplaatsen van het emissiepunt
  • Verhogen van het emissiepunt
  • Wegdoen van dieren
  • Plaatsen van een luchtwassysteem
De term geurbelastingreducerende maatregelen staat in artikel 3 lid 4 van de Wet geurhinder en veehouderij en artikel 3.115 lid 2 onder b van het Activiteitenbesluit.