Begrippenlijst - Letter e

Op deze pagina staat een uitleg van begrippen uit deze handleiding. Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip.

Begrippen geur: zie begrippenlijst Handleiding geur


Zie ookPersistent

Persistent betekent niet of nauwelijks afbreekbaar.

Bioaccumulerend

Bioaccumulerende stoffen zijnstoffen die zich in organismen of in organen van organismen ophopen.

Toxisch

Toxische stoffen zijn in meer of mindere mate schadelijk voor organismen. Effecten kunnen optreden bij inademing, inslikken, contact met de huid, ogen of slijmvliezen. Een ander woord voor toxisch is giftig.