Begrippenlijst - Letter m

Op deze pagina staat een uitleg van begrippen uit deze handleiding. Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip.

Begrippen geur: zie begrippenlijst Handleiding geur

f
h
j
m
q
u
w
x
y

Massastroom (of vracht)

Maximaal toelaatbaar risico (MTR)

Meetmethode

Meetonzekerheid

Meetplaats

Minimalisatieverplichting

Modulair uitvoeren van een emissiebeperkende techniek

Mutageen


Zie ook