Begrippenlijst - Letter k

Op deze pagina staat een uitleg van begrippen uit deze handleiding. Klik hieronder op de beginletter van het gezochte begrip.

Begrippen geur: zie begrippenlijst Handleiding geur


Zie ook



Carcinogene stof (of kankerverwekkende stof)

Stoffen en mengsels die kanker veroorzaken of de incidentie van kanker doen toenemen.