Vooronderzoek: als er onvoldoende gegevens zijn

De vergunningverlener moet de vergunningaanvraag of melding toetsen aan het Activiteitenbesluit. In dat geval komen zelden situaties voor, waarbij te weinig gegevens voorhanden zijn. Uit deze toets moet ook blijken welke meetverplichtingen er gelden voor het bedrijf. Het advies is dat de vergunningverlener deze beoordeling vastlegt. Dit kan bijvoorbeeld in de considerans van de vergunning of in het dossier van het bedrijf.

Toch kan het voorkomen dat een toezichthouder tijdens het controlebezoek een onbekende installatie of activiteit aantreft. Het kan dan ook een installatie of activiteit betreffen die wel al vergund of gemeld is, maar waarover te weinig bekend is om op voorhand de (meet)verplichtingen te herleiden. Het stappenplan hieronder geeft aan hoe de toezichthouder hier mee om kan gaan.

stappenplan Toezicht - onvoldoende gegegevens Toelichting stappenplan vooronderzoek Stappenplan bepalen luchtvoorschriften Toelichting stappenplan vooronderzoek Toelichting stappenplan vooronderzoek