Is geur relevant?

Het bevoegd gezag gaat na of de activiteiten uit de melding of vergunningaanvraag mogelijk geur veroorzaken.

Groep 0, 1 en 2 bedrijven

Deze handleiding maakt ter verduidelijking onderscheid in groep 0, 1 en 2 bedrijven. Deze groepen hebben buiten deze handleiding geen betekenis.
  • Groep 0: activiteiten zijn niet geurrelevant; buiten de inrichting is zonder maatregelen geen geur waarneembaar. Voorbeelden zijn autodemontage en betonwarenproductie.
  • Groep 1: activiteiten zijn geurrelevant. Het geurprobleem is op te lossen met eenvoudige organisatorische en technische maatregelen. Een geurmeetonderzoek is niet nodig. Een voorbeeld is horeca.

  • Groep 2: activiteiten zijn geurrelevant. Het zijn ingewikkeldere bedrijven waar een geurmeetonderzoek nodig is om goed inzicht te krijgen in de geursituatie. Een voorbeeld is een rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Is het een activiteit uit hoofdstuk 3, 4 of 5 van het Activiteitenbesluit met geurvoorschriften? Deze activiteiten veroorzaken altijd geur. Geur is dan relevant (groep 1 en 2 bedrijven). De activiteiten kunnen in sommige omstandigheden tot hinder leiden. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een eenvoudig hulpmiddel om de van belang zijnde voorschriften te selecteren.

De activiteiten uit hoofdstuk 3, 4 en 5 zonder geurvoorschriften kunnen in sommige situaties toch geurrelevant zijn. Ook activiteiten van vergunningplichtige bedrijven kunnen geurrelevant zijn.

Al voor de start van de activiteit kan het bevoegd vermoeden dat de activiteit geurhinder zal veroorzaken. Bijvoorbeeld door de productiemethode en –omvang. Bij al bestaande activiteiten zijn bijvoorbeeld geurklachten een signaal voor potentiële hinder. Het is dan van belang om de geurklachten te onderzoeken.

Het vooronderzoek geeft inzicht of geur bij dit bedrijf relevant is en of de geursituatie hinder kan veroorzaken. Hulpmiddelen hierbij zijn:

Omdat de hierboven genoemde methoden indicatief zijn, past het bevoegd gezag ze in combinatie toe.

Voorbeeld van geurrelevante activiteiten

Activiteiten zijn geurrelevant (groep 1 en 2 bedrijven) wanneer geur buiten de inrichting waarneembaar kan zijn. De oorzaak van geur is vaak:

  • De productie van voedingsmiddelen, zoals een bakkerij, een slachthuis of een mengvoederbedrijf

  • Organisch afval, zoals een afvaloverslagstation of een groencompostering

  • Vluchtige stoffen, zoals een asfaltcentrale of verfspuiterij